mandag 18. mars 2013

Hjelp oss - støtt ME forskingen på Haukeland :-)


MEandYou

Vil du være med å sørge for et medisinsk gjennombrudd? 
Vil du at dine venner og familie skal få være med? 
Inviter dem.
Millioner av mennesker lider av sykdommen ME, men i dag finnes det ingen medisiner å behandle dem med. Forskere på Haukeland sykehus i Bergen har oppdaget at en medisin kanskje kan gjøre flere av dem friske. Det var så oppsiktsvekkende at det skapte internasjonale overskrifter i BBC, Der Spiegel og ABC News. Hvis funnene bekreftes, kan tusenvis av pasienter over hele verden få et friskere liv.
Forskerne på Haukeland trenger bare èn studie til for å kunne finne ut om dette er gjennombruddet man har ventet på. 140 ME-syke må prøve ut medisinen i et forskningsprosjekt. Det koster 7 millioner kroner. Men de offentlige myndighetene har sagt nei til å bevilge pengene.
140 pasienter. 7 millioner kroner. 90 dager.
Vi fikser det. MEandYou.
 

Foreningen MEandYou

Foreningen MEandYou er en forening som har som formål å arbeide for å formidle informasjon og kunnskap om ME til allmenheten, samt å samle inn 7 millioner kroner for å finansiere en studie med 140 ME-syke, utført ved Haukeland sykehus, kreftavdelingen, der de leter etter behandling og årsaksmekanismer for sykdommen ME. MEandYou er pasientinitiert og pasientdrevet.
Pasienter, pårørende, venner og kollegaer går rundt de etablerte kanalene og bidrar med midler direkte til de forskningsprosjektene de selv ønsker å støtte, slik at de blir en realitet. Vil du også være med?
Styret består av:
Maria Gjerpe, lege og ME-pasient. Pasient ved Haukeland sykehus, kreftavdelingen.
Ola Didrik Saugstad, professor og overlege
Petter Bakken, Head of Corporate Finance
Eivind Lorgen, Investment Management 
Alle i styret har personlig erfaring med ME, enten som pårørende, som venn eller av egenerfaring.
Innsamlingen
Innsamlingens mål er 7 millioner kroner. Når summen er oppnådd og studien i gang, vil denne foreningen oppløses. Midlene skal finansiere en større studie som springer ut fra Rituximabstudien, ledet av professor Olav Mella og lege og sjefsforsker Øystein Fluge, Haukeland Sykehus. Dersom det kommer inn et beløp som er større enn 7 millioner kroner, enten via denne eller andre kilder, vil hele summen gå til relaterte studier, men kun under samme ledelse ved Haukeland sykehus. Les mer om hvordan midlene skal prioriteres og hvilken kontrakt vi har inngått med Haukeland sykehus.
Minimale utgifter
Dette er en uavhengig, pro-bonorganisasjon. Alle i styret og alle frivillige jobber gratis.
Åpent regnskap
Vårt regnskap legges åpent ut i Enhetsregisteret, samt at vi samarbeider med Haukeland sykehus om å offentliggjøre når de får inn midler fra oss. Vi vil forsøke å oppdatere giverne så ofte vi kan etterhvert som det kommer inn nye tall. Vi har en uavhengig, ekstern revisor i Revisjon Sør.

---------------------------------------------------

Informasjonen er kopiert fra MEandYou sine sider 

Jeg har bidratt - Bli med du også da :-)

Alle beløp hjelper :-)

:-)

Ingen kommentarer: